„Vypočítejte si osud a co konkrétně pro vás znamená!“ – Vaše jméno má na vás větší vliv, než si myslíte

Věštci mají za to, že má vaše jméno na vás větší vliv, než si myslíte.

Předurčuje totiž váš osud.

Vypočítejte si, co konkrétně to vaše pro vás znamená.

Nejenom datum narození má podle numerologů vliv na náš život, ale také naše jméno.

Každé písmeno abecedy totiž reprezentuje jedno číslo (od 1 do 8) a jejich součet pak dává dohromady číslo, které náš život nějakým způsobem ovlivňuje.

Hovoří se dokonce o jakési ‚karmické vibraci‘, kterou si se svým jménem v sobě neseme…

A co konkrétně vám vaše jméno do vašeho života přináší?

Je pro vás výhodou či komplikací?

Zjistěte to jednoduše podle našeho návodu.

.

Jak na to:

Napište na papír celé své jméno (nebo jméno osoby, která vás zajímá) bez háčků a čárek, tedy křestní i příjmení, a přiřaďte k jednotlivým písmenům číslice podle následující tabulky.

Pak všechna čísla sečtěte. Vyjde-li vám vyšší číslo než 52, musíte jeho číslice dál sečítat, dokud nezískáte součet menší než 52.

Příklad:

JANA NOVAKOVA
1+1+5+1+5+6+4+1+2+6+4+1 = 37

Vibrace jména Jana Nováková je 37.

Co konkrétně číslo, které jste vypočítali, znamená?

.

Číslo 1 Vůdcovské sklony, odvaha, aktivita, tvořivost. Potřebuje k životu pochvaly. Je třeba se ale naučit vnímat druhé a naslouchat jim.

Číslo 2 Přirozená laskavost a snášenlivost. Výborná intuice, kterou dokážete také dobře používat. Musíte se naučit trpělivosti a diplomacii.

Číslo 3 Tvořivost, originalita, fantazie, vnitřní kouzlo a vtip.

Jste výborní v práci s lidmi. Ale potřeba velké volnosti.

Číslo 4 Důraz na trpělivost, praktičnost, vytrvalost.

Díky nim dosáhnete velkého úspěchu. Možná ale až v pozdním věku.

Číslo 5 Ambicióznost, ale zároveň také citlivost k ostatním.

Skvěle zvládá novinky, změny, cestování. Nesnáší stagnaci. Je přirozeně vůdčí.

Číslo 6 Zaměření na druhé, obětavost, pomoc slabým. Pozor na nerozhodnost! Základem štěstí bude rodina.

Číslo 7 Touha po seberealizaci, kterou dokážete většinou naplnit. Je jen třeba zapracovat vždy na jednom konkrétním plánu.

Číslo 8 Ctižádostivost, ale většinou nedostatek odvahy a odolnosti při realizaci tužeb. To je třeba se naučit. Stejně jako psychickou vyrovnanost.

Číslo 9 Vysoká inteligence, potřeba získávat stále nové informace, poznávat nové země a lidi. Věčné hledání nějakého ideálu.

Číslo 10 Přináší do vašeho života lásku a štěstí. Je to dar, který ale musí být využíván tvořivě a s láskou a soucitem k ostatním. Pozor na pýchu a aroganci!

Číslo 11 Máte v sobě dva vnitřní hlasy, které jdou přímo proti sobě. Z toho pocit rozporu a neúplnosti. Je třeba hledat kompromisy.

Číslo 12 Musíte být stále ve střehu před intrikami a falší.

Především nedůvěřujte těm, kdo vám slibují ‚modré z nebe’. Vnitřní klid najdete ve vzdělání a duchovnu.

Číslo 13 Neustálé změny a životní zvraty. Pokud se jim naučíte přizpůsobit, přinese vám to nečekanou vnitřní sílu až genialitu. Ty ale nesmíte užívat sobecky!

Číslo 14 Změny, které jsou ale ku prospěchu. Cestování a poznávání nových věcí vám přinese štěstí. Věřte své intuici! Pozor na přehnané sebevědomí!

Číslo 15 Velmi šťastné číslo!

Řečnické a herecké nadání, neskutečné charisma i velké finanční úspěchy. Jen pozor na tendenci manipulovat s ostatními a černou magii.

Číslo 16 Pokud nebudete jednat v souladu s vnitřním hlasem, intuicí, hrozí vám úrazy.

Je také třeba plánovat dopředu a do detailů. Raději se zřekněte slávy.

Číslo 17 Láska a mír, které přijdou po strastech a těžkostech určité životní etapy.

Ty je ale třeba prožít, protože vyrovnají vaši karmu. Musíte klást velký důraz na vztahy.

Číslo 18 Rodinné spory a boje obecně. Varování před přílišným materialismem. Je třeba bojovat jen s láskou a štědrostí proti lakotě a nenávisti. Dobrem proti zlu.

Číslo 19 Velmi úspěšné a šťastné číslo! Úspěch v osobním životě i práci. Vaše sny se vyplní a dokážete dojít velkého vnitřního pocitu štěstí.

Číslo 20 ‚Živé sny’ až jasnozřivost. Díky tomu úspěch, ale většinou ne finanční. Převaha ideálů nad materiální stránkou, která přináší vnitřní štěstí.

Číslo 21 Úspěch, pocty, ocenění. Sice budete nuceni v životě bojovat i ustupovat, ale konečné vítězství bude vaše! A bude chutnat sladce.

Číslo 22 Nutná opatrnost jak v osobních, tak pracovních věcech. Pokud pochopíte svoje skutečné možnosti, předejdete neúspěchu. Pozor na bludy a sekty!

Číslo 23 Úspěch na všech frontách. Vlastní velká vnitřní síla, kterou další čísla mohou jen stěží ohrozit. Také pomoc vlivných lidí.

Číslo 24 Velice šťastné číslo, číslo karmické odměny. Neobyčejná přitažlivost pro opačné pohlaví, hezké vztahy, pomoc ostatních. Nezklouzněte ale k aroganci a promiskuitě!

Číslo 25 Velmi získáte, když se poučíte z vlastních chyb. Potká vás duchovní moudrost, ale i světská sláva, které dosáhnete díky svým vlastním zkušenostem.

Číslo 26 Schopnost pomáhat druhým, často ale ne sobě. Je třeba poslouchat vlastní intuici, která zabrání zklamání a případným prohrám. Opatrně s financemi!

Číslo 27 Harmonie, představivost, intelekt, přirozená autorita. Nebojte se uskutečnit své originální plány a nápady, i když na ně budou mít druzí opačný názor.

Číslo 28 Máte možnost dosáhnout velkého úspěchu, jen pozor na přílišnou důvěřivost! Silný odpor konkurence a nepřátel, nebezpečí soudních proher.

Číslo 29 Nejistoty. Úzkost v souvislosti se vztahy s opačným pohlavím. Nespolehliví přátelé, zrady. Pomůže víra v dobro i přijmutí zodpovědnosti za vlastní činy.

Číslo 30 Více duchovna než materiálna. Úniky do samoty, vlastního světa. Závisí ale na vás, jak se s životem popasujete, jděte tím směrem, který vás učiní opravdu šťastnými.

Číslo 31 Obrovská inteligence až genialita, tvrdohlavost. Jistá vnitřní uzavřenost, izolovanost, neschopnost měnit své zvyky, nechcete být součástí davu.

Číslo 32 Skvělá schopnost okouzlit ostatní svou přirozeností. Výborné uplatnění v politice. Až magická schopnost ovládat masy lidí, podpora vysoce postavených.

Číslo 33 Harmonické partnerství, životní štěstí, finanční úspěch. Ale nenechte se přílišným sebevědomím z něho vyplývajícím svést k nadřazenosti a lenosti.

Číslo 34 Stejné jako číslo 25.

Číslo 35 Stejné jako číslo 26.

Číslo 36 Stejné jako číslo 27.

Číslo 37 Důraz na lásku a sex. Možný nekonvenční přístup k sexu. Nicméně citlivá povaha, dobré přátelské vztahy a silný vliv na ostatní. Větší úspěchy při spolupráci.

Číslo 38 Stejné jako kombinace čísel 11 a 29.

Číslo 39 Stejné jako číslo 30.

Číslo 40 Stejné jako číslo 31.

Číslo 41
Stejné jako číslo 32.

Číslo 42 Stejné jako číslo 24.

Číslo 43 Revolta, revoluce, povstání. Jak v práci, tak v osobním životě. Ne vždy jsou ale k vašemu prospěchu.

Číslo 44 Stejné jako číslo 26.

Číslo 45 Stejné jako číslo 27.

Číslo 46 Stejné jako číslo 37.

Číslo 47 Stejné jako číslo 29.

Číslo 48
Stejné jako číslo 30.

Číslo 49 Stejné jako číslo 31.

Číslo 50 Stejné jako číslo 32.

Číslo 51 Obrovský potenciál, nečekaný úspěch ve všem, co děláte. Jen pozor na nebezpečí číhající od lidí, kteří vám nepřejí! Pokud se bojíte střetů, radíme změnu jména.

Číslo 52 Stejné jako 43.