„Poslední cesta Karla Gotta“: Poslední pohled na ra-kev a letmý polibek

Po zádušní mši za Karla Gotta (†80) v katedrále sv. Víta, která trvala hodinu a půl, pokračovala cesta zesnulého zpěváka do motolském krematoria, kde bude Mistr zpopelněn.

Na jeho poslední cestě ho doprovodila nejužší rodina. Po příjezdu do Motola odjede vdova Ivana Gottová (43) s dcerami pryč.

Zádušní mše, na které se objevila spousta známých tváří, trvala hodinu a půl. Zazpívali operní pěvkyně Eva Urbanová, zpěvačka Lucie Bílá (53) i Vojta Dyk (34).

Mezi těmi, kdo pronesli smuteční řeč, byla zpěvačka Eva Pilarová, herečka Jiřina Bohdalová či herec Jiří Bartoška. Hradní stráž po skončení bohoslužby vynesla rakev s Mistrovými ostatky bočním vchodem.

1

Na poslední cestu ho vyprovodila vdova Ivana Gottová (43), dcery Charlottka, Nelly, Lucie i Dominika. Ve chvíli, kdy stříbrný mercedes s rakví opouštěl prostory Hradčanského náměstí, zněla z velkoplošných obrazovek píseň Srdce nehasnou. Emotivní moment provázel potlesk všech přítomných lidí, kteří na náměstí dorazili.

2

Po zádušní mši pokračovala cesta Karla Gotta do Motola, kde bude Mistr zpopelněn. Spolu s rakví se definitivně přijela rozloučit s tatínkem, manželem a dědečkem nejužší rodina. Vdova Ivana s dcerami poté z motolského krematoria odjede.

3

Poslední pohled na rakev a letmý polibek. Tak vypadá definitivní sbohem velkému člověku.

4

Tady si rakev s ostatky převzala pohřební služba. Paní Ivanu doprovázely dcery Karla Gotta a neskrývaly slzy.

Byla to velmi emotivní chvíle. Ivana byla už mimo dosah kamer a bylo na ní vidět obrovské dojetí. Tady cesta Slavíka a Zlatého hlasu z Prahy definitivně končí. Lásku rodiny si Karel Gott odnese s sebou do nebe…

5

6

7

8

9

10